Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk'ün Basın Açıklaması

* Şahsımın da içinde bulunduğu 14 yönetim kurulu üyemiz zaten pandemi nedeniyle hali hazırda gecikmiş olağan genel kurul kararını onaylarken, hangi amaçla hareket ettiği anlaşılamayan 21 üye örgütlü şekilde olağan genel kurula gitmek istememişler ve olağan genel kurul kararı aldırmamışlardır. * İş bu basın açıklamasını yapmama sebep olan üyeliklerin kaydında ne kanunen, ne de tüzük maddeleri gereğince engel bir durum söz konusu değildir.

PAYLAŞ

Demokrasiye ve çoğunluk iradesine gönülden bağlı olan Balkan coğrafyasının temsilcileri olarak projelerin yarıştığı bir olağan genel kurul sürecini şölen havasında gerçekleştirmek isterken gelinen noktayı, yerel basında çıkan haberleri, tarafıma ve yönetim kuruluma yapılan gerçeklikten uzak ithamları derin üzüntüyle takip ediyoruz. Hem yerel basında çıkan haberler, hem televizyon programlarında yapılan konuşmalar, yönetim kurulu üyelerimizi töhmet altında bırakmakta ve kuruluşundan bu yana zor zamanlar geçirmiş derneğimize bir hayli zarar vermektedir.

Bu nedenle kişisel kırgınlıklar adına değil, gerçeklerin öğrenilerek derneğimizin daha fazla zarar görmemesi adına söz konusu basın açıklamasını yapmak tarafımca zaruri hale gelmiştir. Hukukun üstünlüğüne dayalı, dernek tüzüğünde yazılan maddelerin dışına çıkmadan olağan genel kurul hazırlıklarımızı sürdürmekteyken, bazı yönetim kurulu üyelerimizin bilinçli ve örgütsel hareket ederek olağan genel kurul kararının alınacağı toplantıya gelmemeleri ve olağan genel kurul kararı aldırmamalarını tüm Balkan göçmenlerinin vicdanına bırakıyor, kimin daha çok olağan genel kurul istediğinin takdirini sizlere bırakıyorum.

Şahsım tarafından, 14 Aralık tarihinde tüm yönetim kurulu üyeleri, BAL-GÖÇ genel merkezine yasal olarak alınması zorunlu olağan genel kurul kararını almak üzere toplantıya çağrılmışlardır. Şahsımın da içinde bulunduğu 14 yönetim kurulu üyemiz zaten pandemi nedeniyle hali hazırda gecikmiş olağan genel kurul kararını onaylarken, hangi amaçla hareket ettiği anlaşılamayan 21 üye örgütlü şekilde olağan genel kurula gitmek istememişler ve olağan genel kurul kararı aldırmamışlardır.

Başkanlığı devraldıktan bu yana süreç içinde hukuk dışı herhangi bir faaliyetimiz olmamıştır. Yaşanılan üzücü olaylar bununla kalmış olmayıp, dernek karar defterinin fotoğrafının hukuka aykırı olarak tüm isimler açık şekilde paylaşılmasının kişisel verilerin korunma kanunu uyarınca doğru olmadığını ve bu paylaşıma sebep olan kesimin hukuki olarak cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim.

Açıklamamız gereken en önemli konu olduğunu düşündüğüm yeni kaydolan üyeler konusu; dernek tüzüğümüzde her reşit ve Balkan göçmeni aidiyeti taşıyan kişi, giriş aidatını yatırıp dernek üye formunu doldurduktan sonra üye olabilmekte ve oy kullanabilmektedir. İş bu basın açıklamasını yapmama sebep olan üyeliklerin kaydında ne kanunen, ne de tüzük maddeleri gereğince engel bir durum söz konusu değildir. Hem kanun maddeleri, hem tüzük titizlikle uygulanmış yeni üyeler “yönetim kurulu üyelerinin de onayıyla” derneğimize kabul edilmiştir. Şimdi yeni üyelerin referanslarına bakıp adayların kendilerine düşecek oy hesabını yapmasını ve gerekli nisabı görmeyip başka bir adayın daha çok üye kaydedebildiğini, özgül ağırlığının daha fazla olduğunu görünce seçime şaibe karıştırılıyor ithamını etik bulmuyorum.

Türk Medeni Kanunu uyarınca, derneklerin genel kurur kararı almasındaki üst sınır 3 yıldır. Şahsım ve 13 yönetim kurulu üyemiz de azami süreyi aşıp idari bir para cezası ile karşılaşmamak, derneği en çok oy alan ve görevi hak eden kişiye seve seve teslim etmek adına kongre kararı almak istemektedir. Derneğin kanuni yollarla olağan genel kurula gidememesine sebep olan, 3 yıllık azami süreyi aşıp cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalma ve dernek feshine kadar gidebilecek süreci başlatan, ben ve 13 arkadaşım değil genel kurul kararı alınmasına imza atmayan diğer yönetim kurulu üyeleridir.

Basiretli bir dernek başkanı olarak derneğimizi cezai müeyyide ile karşı karşıya bırakmamak adına genel kurul kararı alınması için geri kalan 21 üyeyi telefonla veya yüz yüze ikna etmeye çalışsam da arkadaşlarımızı ikna edemedim. Bu nedenle de derneğimizin genel kurul kararı alabilmesi adına kanun yollarına başvurdum.

Şimdi tüm Balkan camiasına ve yerel basınımıza soruyorum:

Koltuğu bırakabilmek adına, kanun yollarına başvuran Veli Öztürk mü daha samimi ve çoğunluk iradesine saygılı, yoksa derneğimizi çıkmaza sokan diğer 21 arkadaşımız mı?

Saygı, sevgi ve ne yazık ki üzüntüyle…

Veli ÖZTÜRK,

BAL-GÖÇ Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı ve yaşça en büyüğü.

21.12.2021

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN