ŞAMANKÖY'DEN HAYRETTİN'E

Aslen bizim köklerimiz Deliorman'nın Şamanköy'üne dayanır. Şimdi bu köy Bırdokvo adını taşımakta ve Razgrad illine bağlıdır. Osmanlı- Rus harbinden sonra, dedelerimiz oraları terk edip, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin köyünü kurup, yerleşmişlerdir.   

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

ŞAMANKÖY’DEN HAYRETTİN'E

   Aslen bizim köklerimiz Deliorman'nın Şamanköy'üne dayanır. Şimdi bu köy Bırdokvo adını taşımakta ve Razgrad illine bağlıdır. Osmanlı- Rus harbinden sonra, dedelerimiz oraları terk edip, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin köyünü kurup, yerleşmişlerdir.

   Yaşlı akrabalarımdan duyduklarıma göre, Şamanköy, çevredeki en küçük köylerden birisiymiş. Bu köyün sakinleri, neden Türkiye'ye göç etmişler? Bir gün camiye sabah namazı kılmaya giden, rahmetli dedemin dedesi İnce Molla Hüseyin ve cemaat, caminin mihrabına büyük abdest yapıldığını, imamın sarığı ve cübbelerin kirletildiğini tespit etmişler. Zaten son dönemlerde o bölgede silahlı Bulgar eşkiyaları dolaşmaya başlamış ve bu son cami hadisesi topluca hicret kararı alınmasına sebep olmuş.

Bizim sülalemiz İnceler lakabını taşır. Köydeki cami hizmetleri, genellikle dedelerimiz tarafından yapılıyormuş. Göç yıllarında, Şaman köy imamı İnce Molla Hüseyin, 13 yaşındaki oğlu Salih'i alarak, Hayrettin köyüne yerleşmişler. İnce Arif diye bir kardeşi daha olan büyük dedem, Şamanköy de bulunan caminin aynısını Hayrettin köyüne de inşa etmişler. Büyük dedem, ömrünün sonuna kadar imamlık yapmış. Daha sonraki yıllarda, günümüze kadar imamlık işi bizim sülalenin görevi oldu.

   Akif amcamız, Kurtuluş Savaşı şehitlerindendir. Askere alındıktan 3-4 ay sonra, künyesinin geldiğini ve "onbeşli" olduğunu dedem söylerdi. Tüm araştırmalarıma rağmen Şehadet kaydını henüz bulamadım. Dedem Hacı Ramazan ve ablaları, babalarının vefatından sonra çok sıkıntılara uğramışlar. Savaş şartları da, baba yokluğuna eklenince mihnet günleri başlamış. Yarım asır sonra, 1943 -44 yıllarında, Hayrettin'in köy odasına bir mektup ulaşmış. Elazığ'ının, Palu kazası, Kovancılar köyünden gönderilmiş ve zarfın üzerinde şu not varmış;" Rumeli Deliorman'dan göçüp, Denizli civarına yerleşen Dervişler sülalesinden kim varsa ona." Bu mektup Dedem Ramazan çavuşun eline geçince, okumuş ve kayın validesinin kız kardeşinden geldiğini anlamış. İşte bu tür maceralarla doluymuş bizim göçmenlik serüvenlerimiz..

    Vaktinde  Şaman köyden gelen göçmen kafilesi, şimdiki Hayrettin köyüne yerleştiklerinde, komşu köy Tutluca sakinleri, yeni gelen göçmenleri hiç hazmedememişler ve onlara karşı bir takım düşmanca tavırlarda bulunmuşlar. Aslında bizimkiler yeni köyünün adını Hayrettin Paşa olarak koymuşlar. Hatta, bizzat bu meşhur paşa tarafından onların buraya yerleşmesi için, kendilerine bir belge takdim edilmiş. Tahminen, Deliorman yöresinden Anadolu'ya gelenlerin kurduğu ilk köylerden birisidir Hayrettin köy ve adını Tunuslu Hayrettin Paşa'dan almıştır. Atalarımız, kendilerine gösterilen kadirşinaslığa böyle karşılık vermişlerdir...

Yaşar KAYA

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 2

BUNLARA DA BAKIN