NAKŞİ ŞEYHİN SÜLEYMANCILAR TARİKATI

* Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğmuş olan Süleyman Hilmi Tunahan kimdir? * Nakşi Şeyhi olan Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılık akımını kesin bir dille reddetmiştir. * Süleymancılar Tarikatı'nın öğretisinde ve hedeflerinde neler var? * Süleymancı kesim, dernekler yasasından istifadeyle yurt çapında geniş bir organizasyon kurmuştur.

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

NAKŞİ ŞEYHİN SÜLEYMANCILAR TARİKATI


 

* Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğmuş olan Süleyman Hilmi Tunahan kimdir?

* Nakşi Şeyhi olan Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılık akımını kesin bir dille reddetmiştir.

* Süleymancılar Tarikatı'nın öğretisinde ve hedeflerinde neler var?

* Süleymancı kesim, dernekler yasasından istifadeyle yurt çapında geniş bir organizasyon kurmuştur.


Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Hocazade Osman Efendi, Annesi Hatice Hanım, kardeşler Fehime, İbrahim, Halil. İlk ve orta öğrenimini Silistre'de yaptıktan sonra, ailesi ile birlikte,1907'de medrese tahsili için İstanbul'a geldi.

1924 ile 1959 yılları arasında insanlara Kur'an öğretmek için özel bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu yolla çok sayıda öğrenci okuttu. Tunahan'ın medreseleri mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütüldü. Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılık akımını kesin bir dille reddetmiştir. Süleyman Hilmi Tunahan'ın, 1959 yılında devletin bir memuru olarak vefatından sonra da uzun bir dönem bu eğitim faaliyetleri gizli olarak devam etmiştir.

Daha 30 yaşındayken profesör unvanı alan Süleyman Hilmi Tunahan, aynı zamanda hukuk fakültesini yüksek dereceyle bitirmiştir. Çok sayıda Kur’an kursu hocası, vaiz ve müftü yetiştirmiştir. Tunahan’ın en önemli eseri Kur'an okumayı kısa zamanda öğreten “Elif Cüzü”dür. Kendisi kitap yazmaktan çok kitapları yaşayacak ayaklı kitap yetiştirmeyi uygun görmüştür. 1970 yılında dönemin hükümeti tarafından öğrencilerinin oluşturduğu grupların çalışmaları serbest bırakılarak okulları resmen tanındı. Süleyman Hilmi Tunahan Nakşi şeyhidir. 1959 yılında vefat ettiğinde, yerine kimseyi bırakmamıştır.

Süleymancılar adını Süleyman Hilmi Tunahan’ın adından alır. Onun ölümünden sonra, Süleymancılık cemaate dönüşmüştür. Süleymancılık Antalya bölgesinde çok etkilidir. Antalya’da Süleymancıların desteğini almayan siyasetçi seçim kazanamaz. Bunlar, kendileri en iyi okullarda, ABD’de okurlar. Çocuklarını okuturlar. Bağlılarına da; “Çocuklarınızı okutmayın!” derler. Süleymancıların camisi ayrıdır. Atatürk ilkelerinden nefret ederler. Süleyman Hilmi Tunahan tarafından esasları ortaya konulan bir radikal grup olan Süleymancılar, şer'i esasları benimsemiş olmasına rağmen milli görüşçülerin fikirlerini kabul etmemektedirler.

Bugünkü Süleymancılığın temelini, 1930'lu yıllarda "Ehl-i Maneviyat Meclisi" adı altında düzenlenen toplantılar oluşturmuştur. Süleyman Hilmi Tunahan, 1943 yılında vaizlik belgesinin iptal edilmesi üzerine Kur'an Kurslarını faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra ortaya çıkan ve tarikat tanımlaması içerisinde mütalaa edilen İslamcı cemaatlerden olan Süleymancıların da nihai hedefi kendi görüşleri ile şekillenmiş İslam devletidir. Süleymancı kesim, dernekler yasasından istifadeyle yurt çapında geniş bir organizasyon kurmak suretiyle halkla bütünleşerek gerçek manada Diyanet hizmetinin ancak kendi mensupları vasıtasıyla verilebileceği telkinine dayalı bir hareket tarzı benimsemiştir.

Bora TAMER
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN