ÇOK ÖNEMLİ DUYURU EMEKLİLER YILDA İKİ KERE BEYANNAME VERECEK

* Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ), Türkiye'de ikamet eden ve Bulgaristan'dan emekli maaşı alan vatandaşlarının yılda iki kez hayatta olduklarına dair onaylı beyanname sunmaları zorunluluğunu getirdi. Yapılan açıklamada, Bulgaristan vatandaşlarının beyannameleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bizzat onaylatarak belgenin aslını NOİ'ye göndermeleri gerektiği bildirildi. * İlgili Web sayfasını açmak ve yaşam beyannamesini indirmek için, aşağıdaki verdiğimiz linkin (mavi yazılı) üzerine tıklayınız.

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

Okuyucularımızın yoğun talebi üzerine, alttaki çok önemli duyuruyu dikkatinize sunmaktayız;

Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ), Türkiye’de ikamet eden ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlarının yılda iki kez hayatta olduklarına dair onaylı beyanname sunmaları zorunluluğunu getirdi.

Yapılan açıklamada, Bulgaristan vatandaşlarının beyannameleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bizzat onaylatarak belgenin aslını NOİ’ye göndermeleri gerektiği bildirildi.

Ayrıca, beyannamesini 10 Şubat ve 10 Ağustos tarihlerine kadar NOİ'ye göndermeyen kişilerin emekli aylıklarının kesileceği ifade edildi. Ödemeler, onaylı belgenin Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne ulaşması üzerine yapılabilecek.

Vatandaşlar beyanname onayı için; 

Bulgaristan’ın Türkiye Büyükelçiği ve Konsoloslukları, 

Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu 

ve Türkiye’nin mevzuatında belirlenen diğer kurumlardan yapılabilecek.

İlgili kişiler, hayat beyannamesinin örneğini, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) web sitesinden indirebiliyor.

İlgili Web sayfasını açmak ve yaşam beyannamesini indirmek için, aşağıdaki verdiğimiz linkin (mavi yazılı) üzerine tıklayınız.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaya devam edeceğiz.

Misyon Gazetesi

 

NOİ.BG

Document Moved

Декларация за живот                                                                                                                    

Моля попълнете формуляра ясно с главни букви, след което

заверете при официален орган по указания ред и го върнете

обратно като писмо, адресирано до:

Национален осигурителен институт:

Дирекция “Европейски регламенти

и международни договори”

Бул. Александър Стамболийски 62-64

1303 София

България

                      

Yaşam Beyannamesi

Lütfen okunaklı büyük harflerle doldurunuz ve aşağıda belirtildiği şekilde resmi yetkili kurum tarafından tasdik edildikten sonra mektupla aşağıdaki adrese gönderiniz:

Ulusal Sigorta Enstitüsü:   

„Avrupa düzenlemeleri ve uluslararası antlaşmalar“

Müdürlüğü

Bul. Aleksandar Stamboliyski 62-64

1303 Sofia

BULGARİA  

 

                                                                                                                                                                                              

Получател на пенсия:

Emekli maaşı alanın:

Изписват се трите имена по документ за самоличност

Kimlik kartında yazıldığı gibi adı, baba adı ve soyadı yazılır

 

 

 

 

 

Единен граждански номер /за българските граждани/- ЕГН              Роден на:

Vatandaşlık numarası /Bulgaristan vatandaşları için/ - EGN                     Doğum tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турски граждански номер                                                                    Номер на заведена преписка в Института

T.C. vatandaşlık numarası                                                                       за социално осигуряване на Турция SGK (Bİ/BK)

                                                                                                                 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumundaki dosya numarası 

                                                                                                                  SGK (Bİ/BK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част А Декларация на получателя на пенсията – адрес:

Bölüm А. Maaşı alanın beyannamesiAdresi:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държава                                                     Град                                            Улица

 Ülke                                                           Şehir                                            Sokak No.

 

Декларирам, че се явих лично пред длъжностно лице

Resmi yetkilinin yanına şahsen geldiğimi beyan ederim.

 

               Дата /                                                                          Подпис на пенсионера

               Tarih                                                                           Emeklinin imzası

Част Б Потвърждение от официален орган

Bölüm B. Resmi yetkili kurumun teyidi  

 

Декларирам, че пенсионерът се яви лично и  представи следния документ:

Emeklinin şahsen geldiğini ve aşağıdaki belgeleri ibraz ettiğini beyan ederim:

 

 

 

Паспорт

Pasaport

 

 

Лична карта

Kimlik kartı

 

                        Пенсионерът е гражданин на

                          Emeklinin vatandaş olduğu ülke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверка: Официален орган

Tasdik: Resmi kurum

изписват се наименование и адрес

Kurumun adı ve adresi yazılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печат

mühür

 

Oval: печат
mühür

 

 

 

 

 

 

Имена и подпис на длъжностното лице:

Yetkili personelin adı, soyadı ve imzası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дата

   Tarih

 

 

Указания:

Като получател на пенсия от Република България, Вие сте длъжен да представяте на НОИ - декларация за живот, заверена от официален орган – два пъти годишно, през месеците януари и юли всяка календарна година. За официални органи се считат: посланиците и консулите на Република България в Република Турция, Институтът за социално осигуряване или други длъжностни лица определени от националното законодателство – община, кметство, областна управа, нотариус. Пенсионерите, получаващи наследствена пенсия или добавка от починал съпруг, следва незабавно да уведомяват Националния осигурителен институт, в случай на сключване на нов граждански брак.

 

Talimat:       

Bulgaristan Cumhuriyeti’nden emeklilik maaşı alan emekli olarak Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa, resmi kurum tarafından tasdikli Yaşam Beyannamesini Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne (NOİ’ye) ibraz etmek zorundasınız. Türkiye’deki Bulgaristan’ın Büyükelçisi, Bulgaristan konsolosları, Sosyal Sigortalar Kurumu veya yerel mevzuat tarafından tarif edilen belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, noterler resmi yetkili kurum olarak kabul edilmektedir. Miras emeklilik maaşı veya vefat eden eş ilavesi alan emekliler yeniden evlendikleri halde gecikmeksizin Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne bilgi vermek zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN