Destek partiye değil adayadır - Op. Dr. Gürçay CEM

Destek partiye değil adayadır


 

 

 

 

 

Sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler misyon ve görevleri itibarıyla her zaman iç içe olmuşlardır.

Bu durum seçim dönemlerinde çok daha net ortaya çıkar.

Faaliyet alanları ne olursa olsun her STK kendi içlerinden birilerini siyaset kurumunnda belli pozisyonlara seçtirmek için gayret sarf eder.

Bundan doğal  bir şey de olamaz.

Burada hedef;

kendilerini temsil eden kişileri karar verici mekanizmaların arasına  sokarak daha etkin faaliyetlere imza atabilmektir.

Bundan dolayı her seçim döneminde STK'lar  kendi hedefleri doğrultusunda kulis faaliyetleri içine girer.

Kaldı ki neredeyse her STK'nın içinde değişik siyasi partilerde aktif görev yapan üyeler mevcut.

Doğal olarak da bu kişiler kendi partilerinde belli görevlere talip olurlar.

Buna istinaden üyesi oldukları STK'lar da gayet tabi ki kendi içinden olan bu kişilere destek olacaktır.

Sonuçta şu veya bu şekilde sivil toplum örgütleri doğrudan veya  dolaylı olarak kendi adaylarına destek verdikleri bir gerçek.

Camiamızı temsilen faaliyet gösteren STK'larımız da aynı şekilde kendi içinden siyaset yapan arkadaşlarımızı yeri ve zamanı geldiğinde desteklemekte.

Bu tür destekler  geçmişte defalarca verildiği gibi  aynı şekilde verilmeye devam ediliyor.

Bu bağlamda önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimler için değişik pozisyonlara aday olan arkadaşlarımız  da  STK'larımız tarafından açık ve net olarak desteklenmektedir.

Her ne kadar bazı yerlerde kasıtlı olarak bu tür destekler camiamız içinde görüş ayrılıklarına sebep olduğu iddia edilse de bu konuda camiamız tam bir görüşbirliği içindedir.

Partisi en olursa olsun aramızdan aday olan arkadaşlar sonuna kadar desteklenecektir.

Bu defa belki geçmiş dönemlerden farklı olarak bu destek açık ve net olacaktır.

Burada bazı art niyetli kişiler olayları farklı yerlere çekmeye çalışarak sanki STK'larımız belli partileri destekliyormuş gibi algı yaratma peşinde.

Camiamızı temsil eden STK'lar herkese eşit mesafededir.

Burada söz konusu destek öncelikle kendi içinden aday olanlaradır, partilere değil.

Bu durum açıkça ortadayken birilerinin kasıtlı olarak olayları farklı yansıtma gayretleri tamamen art niyetli ve aramızda bozgunculuk yaratma amaçlı yapılan girişimlerdir.

Bu tür uğraşlar boş ve nafile uğraşlardır.

Zira önceki günlerde yapılan toplantılarda adaylarımıza destek konusunda tam bir kararlılık ve görüşbirliği sergilenmiştir.

İleriki günlerde bu kamuoyuna da duyurulacaktır zaten.

Partiler  camianın taleplerine cevap verdikleri oranda destek görür.

Özellikle bu yerel seçimler sürecinde belki her zamandan çok, eskiden olduğu gibi partiler değil,  adaylar ön planda olacak.

Bütün kamuoyu araştırmalarında hiç bir zaman olmadığı kadar, üstelik  parti disiplinine en bağlı seçmenlerinin arasındaki eğilimlerde bile, adayların ön planda olacağı açıkça görülebilmekte.

Sonuç olarak bu camia kendi adaylarını geçmişte olduğu gibi aynen de desteklemeye devam edecektir.

Ama bu defa belki her zamandan çok daha yoğun ve aktif olarak.

Bu kararlığı ilerleyen süreçte herkes çok daha net görecektir.

 

 

 

 

 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI