Bunlar Türklerin temsilcisi olamaz... - Op. Dr. Gürçay CEM

Bunlar Türklerin temsilcisi olamaz...


Demokrasiye geçişle beraber, Bulgaristan'da tamamen eski rejimin güdümünde olan kişiler tarafından, ülkede yaşayan Türkleri temsil eden sözde parti kurulmuştu.

Aslında ilk yıllarda kurulan soydaşlarımızın siyasi partilere dörde ulaşmıştı, fakat üçü, devlet kurumlarının müdahalesiyle jet hızıyla tasfiye edilmişti.

Geriye, güya Türkleri temsil eden tek parti kalmıştı. Ama gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkması gibi "kötü" bir huyu vardır. Nitekim bu konuda da aslında soydaşımızı temsil eden sözde parti, tam tersi onları asimile etmek ve oralardaki kültürümüzü silmek, özetle varlığımızı yok etmek için kurulduğu ortaya çıktı.

Bu durumun ortaya çıkması zaman alsa da, gerçekler net olarak ortada. Göçmen camiasının arasında yer alan bazı kişiler de defalarca söylediklerimizi teyit eden faaliyetlerde bulundular, bulunmaya da devam ediyorlar...

Bunun son örneği, her yıl bu günde kutlanan sözde Kırcaali'nin kurtuluş günüdür.

Bu günde ne olmuştu? 1912 - Balkan Harbi döneminde, Osmanlının çekilmek zorunda kaldığı bölgeye Bulgar askeri girmiş ve Türklere yönelik inanılmaz zulüm ve katliamlara imza atmış... 

İşte tam, oralarda şimdi bizi temsil eden sözde parti mensupları, bu günün anısına törenler düzenleyip kutlamalar yapabiliyorlar.

Sivil ve masum insanlarımıza karşı, kadın, çoluk çocuk demeden katliam yapanların anısına törenler düzenleyenler, bugün Vasil Levski denen haydut ve yağmacının önünde ( ki Bulgarların resmi tarihine göre, Osmanlıya karşı mücadele etmiş özgürlük savaşçısı, oysa gerçekte haydut ve yolkesenden başka bir şey değil) diz çökenler bizim Türk kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar...

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!