Pazar günü Tatar Tepreşi'ne bekleriz -

Pazar günü Tatar Tepreşi'ne bekleriz


Tarih boyunca Asya'dan gelip Tuna'yı geçerek bugünkü Bulgaristan topraklarına yerleşen bir çok farklı Türk asıllı kavimleri var: Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, Nogay ve Tatarlar gibi. Bunların ana dilleri birbirine çok yakındır.

Bilindiği gibi, Güneyden ise Osmanlılar gelir ve o güne kadar gelip yerleşen diğer Türk kavimleri ile birleştirip daha güçlü bir şekilde, bu verimli topraklarda Osmanlı hakimiyetini kurarlar.

Osmanlı zamanında Timurların gelişi de bilinmektedir ve örneğin günümüzdeki Şumnu ilindeki Timarevo köyün adı oradan gelmektedir.

Bazı bilim adamlarına göre, bugünkü Bulgaristan topraklarında 28 Türk kavminin torunları yaşamakta.

Kırım'dan gelip buralara yerleşen Tatarlara gelince, bazı tarihçilerin belirttiğine göre, kendileri zeki, girişken, cesur ve delice çalışkan, fazla kimseye baş eğmeyen bir millettir.

Bilindiği gibi, birçok kez Kırım Tatarları, Osmanlı Ordusu'nda önemli görevler almıştırlar.

Vırbitsa'da bulunan ve çoktan harabeye dönüşmüş Giray Sarayı'ndan da bahsetmeden edemeyiz.

Şumnu'da Tatar mahallesi ve Tatar camisi bulunmakta.

Meşhur Nüvvab  okulunun ilk müdürü de Kırım Tatarıdır.

Kırım Tatarları Deliorman'a, Dobruca'ya ve daha az sayıda Rodoplar'a kadar ermiştir.

Bulgaristan'daki Tatarlar ile ilgili bilim araştırmaları yapan, Gaguz kökenli Prof. Emil Boev bilinmektedir, kendisi Sofya Türkoloji Bölümü'nde ve soykırım yasaklarından sonra, Şumnu Üniversitesi'nde yeniden açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde de dersler vermiştir.

Asabay adını taşıyan Tatarlar derneğimiz var. Rusçuk Güneş Derneği Başkanı Aygül Hanım ve bendeniz Nurten Remzi, Tatar ve Türk karışımı birer aile fertleriyiz. Yazarlarımızdan Emel Balıkçı'nın ailesinde ise Pomaklar, Yörük Türkmenleri ve Tatarlar vardır.

14 Mayıs tarihinde, saat 10'da, Vetovo'ya yakın Lagera denilen yerde, bizim eski bir geleneğimiz olan Tatar Tepreşi tertiplenecektir. Konuklarımızın arasında Romanya'nın Köstence bölgesinden Tatar kardeşlerimiz yer alacak.

Sizleri de bekleriz, efendim!

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Eyl

Bir varız, bir yokuz...

25Ağs

Bir nebze de olsa faydalı olurum

26May
12May
30Nis