SORU &CEVAP

- BİMER, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının oluşmasına aracılık etmek üzere dilekçe ve bilgi edinme haklarının etkin ve hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve kişilerin iletişim araçları ile başvuru yapabilmelerine ve başvurularını sorgulayabilmelerine imkân tanımak amacıyla 2006 yılında oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER'e vatandaşların yanı sıra mavi kart sahipleri de elektronik ortamda başvuru yapabilmektedir.

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

SORU &CEVAP


- Türkiye'de hastalanırsam sağlık yardımlarından faydalanabilir miyim?

- Ülkemizin taraf olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ülkemizde genel sağlık sigortası uygulamalarını kapsamaktadır. Buna göre, bu ülkelerde sağlık yardım hakkında sahip olan kişilerin Türkiye’de gerek geçici bulunmaları, gerek sürekli oturmaları durumunda sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

- Sosyal güvenlik sözleşmesinde sağlık yardımları kapsama alınmamış ülkelerden veya sözleşmesiz bir ülkeden geldim, sağlık yardımlarından faydalanabilir miyim?

- Sosyal güvenlik sözleşmesinde sağlık yardımları kapsanmamış olan bir ülkede veya sözleşmesiz bir ülkede sigortalı olan bir kişinin Türkiye’de sağlık giderleri

SGK tarafından karşılanmaz.

- Mavi Kart sahipleri?

-Mavi Kartlılar, Türk vatandaşları gibi doğrudan zorunlu sağlık sigortasına tabi tutulmamışlardır. Ülkemizde yaşayan Mavi Kart sahipleri, herhangi bir

sağlık güvencesine sahip olmamaları halinde, Sosyal Güvenlik Merkez veya İl Müdürlüklerine başvurarak bu haktan yararlanabilirler. Ancak Mavi Kart sahiplerinin Türk vatandaşları gibi gelir testi yaptırma hakkı bulunmamakta, yabancı uyruklu vatandaşlar ile aynı oranda prim ödemek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

- Yurtdışı Hizmet Borçlanması ve Türkiye’den Emeklilik Türkiye’de emekli olmak istiyorum. Bu konudaki hukukî düzenleme nasıldır?

- 22/05/1985 tarihinde 3201 sayılı “Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Kanunla, Türk vatandaşlarının ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurtdışında geçen sürelerinin borçlanma yoluyla sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

- Çifte vatandaşlığa sahip olanlar bu haktan yararlanabilir mi?

- Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler (çifte vatandaşlar), 3201 Sayılı Kanun’dan yararlanabilirler.

- Ayrıntılı bilgiyi nereden alabilirim?

- Dış temsilciliklerimizdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşelikleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurt-Danış Bürosu İnönü Bulvarı No:42, C Blok 7.Kat 06100 Emek-Ankara E-mail: [email protected] Alo 170 ( İletişim Merkezi) veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler Ve Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye-Ankara Telefon: +90 312 444 32 01 (Alo Yurtdanış Bilgi Hattı) e-Posta: [email protected] 26

- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) nedir?

- BİMER, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının oluşmasına aracılık etmek üzere; dilekçe ve bilgi edinme haklarının etkin ve hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve kişilerin iletişim araçları ile başvuru yapabilmelerine ve başvurularını sorgulayabilmelerine imkân tanımak amacıyla 2006 yılında oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER’e vatandaşların yanı sıra mavi kart sahipleri de elektronik ortamda başvuru yapabilmektedir.

BİMER’e hangi konularda başvurabilirim? Vatandaşlarımız her türlü talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin başvurularını

BİMER üzerinden tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilirler.“BİMER’le devletimiz size çok daha yakın” BİMER’e nasıl müracaat edebilirim? BiMER çerçevesinde başta Başbakanlık olmak üzere Bakanlıklar, Valilikler ve

Kaymakamlıkların halkla ilişkiler müracaat bürolarına şahsen, mektup veya faks

yoluyla, Yurt içinden Alo150 telefon hattını kullanarak, İnternette www.bimer.gov.

tr adresinden ve e-devlet üzerinden en başvuru yapılabilmektedir.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) nedir?

Vatandaşlarımız, her konuda görüş, öneri, talep ve şikâyetlerini Cumhurbaşkanlığı’na iletebilirler. Cumhurbaşkanlığı’na ulaşan başvurular; 3071

sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değerlendirilerek gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara

iletilmektedir. Söz konusu başvurular; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

içerisinde oluşturulan Başvuru Ofisi’ne şahsen iletilebileceği gibi mektup ya da elektronik posta yolu kullanarak da iletilebilir. Mektup yoluyla gönderilmek istenen başvurular için adresimiz: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/

Ankara’ dır. Elektronik posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi (www.tccb.gov.tr)

üzerinde bulunana “Cumhurbaşkanı’na Yazın” linki aracılığıyla ya da

e-devlet üzerinden görüş, öneri, talep ve şikâyetlerini bildirebilirler. 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN