EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE

Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır. Türkiye Burslarının amacı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır. Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde, akademik geçmişlerine uygun bir bölümde öğrenim gördükleri süre boyunca burslandırılırlar.

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE

Türkiye, hem Asya hem de Avrupa’da toprağı bulunan, dünyadaki iki ülkeden biridir. Bu özelliği, onun farklı kültür ve dünya görüşlerini aynı anda taşımasını sağlar. Mimarisinden müziğine, yemeklerinden edebiyatına kadar bütün kültür alanlarında, Türkiye’nin bu çoğulcu yapısı göze çarpmaktadır.

Türkiye, bir yandan Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerlerken, bir yandan da küresel ve bölgesel gelişmelerde aktif olarak yer alan bir ülkedir. Tarihin akışını değiştiren olayların merkezinde yer almış, insanlığın ortak hafızasında yer edinen medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Barındırdığı farklı renklerle, medeniyetler barışına katkı sağlamayı öncelikli görevlerinden biri saymaktadır.

Eşsiz doğal güzelliklere sahip Türkiye, yıl içinde dört mevsimi bir arada yaşayabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye ekonomik ve sosyal başarılarıyla da son yıllarda tüm dünyada adından söz ettirmektedir. Dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biri haline gelmiştir.

Türkiye, bu birikimini diğer ülkelerle paylaşmak istemektedir. 150’den fazla ülkeden öğrenci ağırlayan Türkiye, uluslararası standartlarında eğitim veren üniversitelerinin kapısını Türkiye Burslarıyla tüm dünya öğrencilerine açmaktadır.

Türkiye üniversitelerinde, istenilen bölümlerde geniş kapsamlı burs imkânıyla alınacak eğitim, dünya öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırmakta ve kariyerlerinde onları avantajlı kılacak bir donanım sağlamaktadır.

Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır.

Türkiye Burslarının amacı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır.

Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde, akademik geçmişlerine uygun bir bölümde öğrenim gördükleri süre boyunca burslandırılırlar.

Türk Eğitim Sistemi

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekildedir. Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans programlarını bitirme süresi 2 yıldır.

Doktora Programları

Doktora programları, en az yedi ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıl, doktora programını bitirme süresi ise 8 yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zorunludur. Yüksek lisans ve doktora eğitiminin bir arada alındığı ‘Bütünleşik Doktora Programları’na adaylar lisans diplomaları ile başvurabilmektedir.

Akademik Takvim

Türkiye’deki üniversitelerde güz ve bahar dönemi olmak üzere iki akademik dönem vardır. Bunun dışında bazı üniversiteler yaz okulu programı da uygulamaktadır.

Akademik Sınav Süreci

Türkiye’deki üniversitelerde akademik performans, başarı ve devam kriteri çerçevesinde belirlenmektedir. Üniversiteler iki vize, bir final veya bir vize bir final gibi farklı sınav uygulamalarıyla öğrencilerin akademik başarılarını ölçmektedir. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavları veya yaz okulu gibi sistemler de uygulanmaktadır. Sınavların yanı sıra, çeşitli ödev ve raporlar da öğrencilerin notlandırılmasında etkili olmaktadır. Üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle birlikte ders geçme notu genellikle 60/100 (2.00/4.00)’tır.

Eğitim Dili

Adayların, başvurmak istedikleri üniversitenin eğitim verdiği dilde (Genellikle Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim veren üniversiteler de mevcuttur) yeterli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen fakat gerekli dil koşulunu sağlayamayan öğrencilere, kabul edildikleri üniversite tarafından bir yıl dil kursu verilmektedir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler için üniversitelerde Türkçe dersleri de verilmektedir.

Detaylı bilgi almak için: www.studyinturkey.gov.tr

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN