ВАС облагодетелства агентите на репресивния апарат на БКП

* Гражданската организация на жертвите на „възродителния процес', въдворени в концлагера „Белене', реагира остро срещу решението на ВАС за скриване от обществото на информацията ръководните постове, заемани от агентите на репресивния апарат на БКП в държавата. 

PAYLAŞ

 

Гражданската организация за права и справедливост на концлагеристите от остров „Белене“ – жертви на тоталитарния режим през периода на т. нар. Възродителен процес, реагира остро с декларация срещу скандалното тълкувателно решение на Общото събрание на Върховния административен съд (ВАС), с което преди броени дни бе направен опит да се спре информацията от Комисията по досиетата, с която тя информира обществото за различните ръководни позиции, които са заемали или заемат в държавата сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Организацията, която обединява усилията на оцелелите жертвите на концлагеристите от „възродителния процес“ в лагера „Белене“ и на наследниците на тези жертви, изпрати декларация до desebg.com по повод решението на ВАС, която сайтът публикува в пълнота:

Декларация на Гражданската организация за права и справедливост

на концлагеристите от остров „Белене“ – жертви на тоталитарния режим през периода на т. нар. Възродителен процес по повод тълкувателното решение на Общото събрание на ВАС, огласено на 9 декември 2021 г., по проблема с разкриването на сътрудниците на тоталитарния режим.

Остро осъждаме решението на Върховния административен съд на Република България, членка на Европейския съюз, възпрепятстващо повторното разкриване на досиетата на бившите крепители на тоталитарния режим при заемане на нови ръководни длъжности в институциите на държавата.

Ние, като граждани на Република България, подложени на гонения и задържани в концлагера на остров „Белене“ през периода на т. нар. Възродителен процес, проявяваме интерес към правосъдието и правораздаването в страната не само, защото от години полагаме Сизифов труд в името на справедливостта и истината, но заедно с това искаме да бъдат изправени пред съда подстрекателите и извършителите на престъпления на основни човешки права по време на тоталитарното управление на БКП.

През годините на безкрайните си усилия (над 30 години) за правосъдие, стигнахме до извода, че днес все още в обществено-политическия живот и в системата на правораздаването на страната, до голяма степен господства манталитетът на тоталитарния режим, особено по отношение на преживяното по време на т. нар. Възродителния процес. Но това не означава, че сред правораздаващите няма съдии, които не са преодолели предразсъдъците и не са се отърсили от примитивния манталитет на тоталитарния режим, който продължи 45 години.

Поведението на политиците и маргиналните групи от крайни националисти е преходно и с течение на времето този манталитет ще изчезне от живота на хората, занимаващи се с политика. Но подходът на магистратите в системата на правосъдието към проблемите е жизнено важно за всички граждани на страната. Поради това страните-членки на Европейския съюз възприеха ценностите на основните човешки права като приоритет на правосъдието.

Погледнато от страната на последните концлагеристи от остров „Белене“ част от магистратите в правораздавателната система продължават закрилата си над бившите крепители на тоталитарния престъпен режим. В тази връзка решението на ВАС, огласено на 9 декември 2021 г., възпрепятстващо разкриването на лицата, сътрудничили на репресивния апарат на тоталитарния режим, които днес заемат или кандидатстват за ръководни постове в държавните институции, означава наливане на вода в мелницата на бившите агенти и служители на Държавна сигурност, партийни функционери и местни лидери на престъпния режим.

Решението на ВАС означава възможност бившите апаратчици от висшия ешелон на Българската комунистическата партия и Държавна сигурност да продължават да се възползват от привилегиите, осигурени от държавата. Решението на ВАС възпрепятства информацията, която обществото получава за сътрудничеството на лицата, които биха заели ръководни постове в държавата, но в миналото са били ръка за ръка с тоталитарния режим.

Това решение е неприемливо за Гражданската организация на последните концлагеристи на остров „Белене“. Ние призоваваме с пълно право правораздавателните органи на Република България да подходят към проблемите, които са предмет на правосъдието, обективно и решенията им да бъдат символ на правосъдието сред всички европейски страни, защото България е членка на ЕС.

В противен случай решения на съдилищата в република България, като това на ВАС, биха имали характер на съдебни решения, които оправдават престъпленията, извършени по време на комунистически режим. Решенията, които не са обективни или са издадени по поръчка на престъпниците, свързани с тоталитарната диктатура, биха означавали наказание на за жертвите на тоталитарната Българска комунистическа партия.

Христо Христов

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN