İSTİSNAYİ VATANDAŞLIK KİMLERE VERİLECEK & UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ ALMA YOLU

Uzun dönem ikamet iznine müracaat şartları nelerdir? Türk soylu olmak - Eğer daha önce alınmış geçerli bir ikamet tezkereniz var ise ve bu ikamet tezkeresi dosyasına daha önceden sunulmuş bir Türk Soyluluk Belgeniz mevcut ise yeniden Türk soyluluk belgesi sunulmasına gerek yoktur. 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye giriş yapılması olması - Burada dikkat edilecek konu, 01.01.207 tarihinden önce kişinin Türkiye'ye her hangi bir zaman giriş çıkış yapıp yapmadığıdır. 01.01.2017 tarihinden önce bir gün dahi olsa Türkiye ye giriş yapmış iseniz bu madde sizi etkilememektedir. Daha önceden ikamet tezkeresi almış olup olmamanız dahi önemli değildir. Önemli olan 1 Ocak 2017 tarihinden önce bir gün dahi olsa Türkiye de bulunmuş olmanızdır. Bu madde sadece 01.01.2017 tarihine kadar hayatında hiç Türkiye' ye giriş yapmayan kişileri etkilemektedir.

PAYLAŞ
Misyon Gazetesi -

İSTİSNAYİ VATANDAŞLIK KİMLERE VERİLECEK&

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ ALMA YOLU

Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova vatandaşlarından birinci derecede yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta, kendileri olamayan;01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'de bulunanlara, Türkiye Cumhuriyet Bakanlar Kurulu kararıyla istisnayi vatandaşlık verilmesine yönelik genelge yayınlanmıştır. Bir de yeni uzun dönem ikamet izni müracaat şartları belirlendi.

Başvuru için gereken belgeler;

1) İsteği belirten form dilekçesi (VAT-4).      

2) Kimin hangi devletin vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise, vatansız olduğunu gösteren belge.

3) Medeni hal belgesi ve evli ise evlilik belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

4) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve aile bağını kanıtlayan nüfuz kayıt örneği veya benzeri belge.

5)Başvuru tarihi itibariyle geçerli ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemleri sonuçlandırılınca yetecek süreli ikamet tezkeresi.

6) Kişinin haymatlos olmaması durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birinci derecede yakınlarının müracaat makamlarınca sistemden alınacak nüfus kayıt örneği.

7) Hizmet bedelini Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz(Kişi başına 10 tl.)

8) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bilinmiyorsa, doğum tarihini tamamlamak için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilmemesi halinde ise 8490 sayılı Nuvus Hizmet Kanunun 30.cu maddesi gereği işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı belge...

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ ALMA YOLU

Uzun dönem ikamet iznine müracaat şartları nelerdir?

Türk soylu olmak;

- Eğer daha önce alınmış geçerli bir ikamet tezkereniz var ise ve bu ikamet tezkeresi dosyasına daha önceden sunulmuş bir Türk Soyluluk Belgeniz mevcut ise yeniden Türk soyluluk belgesi sunulmasına gerek yoktur.

01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye giriş yapılması olması;

- Burada dikkat edilecek konu, 01.01.207 tarihinden önce kişinin Türkiye'ye her hangi bir zaman giriş çıkış yapıp yapmadığıdır. 01.01.2017 tarihinden önce bir gün dahi olsa Türkiye ye giriş yapmış iseniz bu madde sizi etkilememektedir. Daha önceden ikamet tezkeresi almış olup olmamanız dahi önemli değildir. Önemli olan 1 Ocak 2017 tarihinden önce bir gün dahi olsa Türkiye de bulunmuş olmanızdır. Bu madde sadece 01.01.2017 tarihine kadar hayatında hiç Türkiye' ye giriş yapmayan kişileri etkilemektedir.

15.08.2017 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olmak;

-15 Ağustos 2017 tarihi kesin ve son tarih olup uzun süreli ikamet tezkeresi sadece bu tarihe kadar başvuru yapmış olanlara verilecektir. Bahsedilen uzun süreli ikamet tezkeresi şimdilik sadece bir sefere mahsus uygulanacak olup 15.08.2017 tarihinden sonra başvuranlara yine uzun süreli ikamet tezkeresi dışında olan ikamet tezkereleri verilecektir. Burada dikkat edilecek konu başvurunun 15 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılmış olmasıdır. Almış olduğunuz randevu daha ileri bir tarihe verilmiş olsa da önemli olan ilk başvurunun 15 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılmış olmasıdır.

Başvuru nereye ve nasıl yapılacak;

- Geçerli pasaportu olanlar www.goc.gov.tr internet adresinde bulunan E-İkamet linki üzerinden.

Başvuru esnasında istenilen belgeler;

1. Başvuru dilekçesi.

2. Tebligat formu.

3. Taahhütname.

4. Hakkında bilgi alınacak kişiler formu.

5. Pasaport veya pasaport yerine geçen belge.(Türkçe tercüme ve noter onaylı)

6. Uyruğunda bulunduğu ülke kimlik belgesi. (Taftata aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi)

7. Halen geçerli ve kullanmakta olduğu ikamet izni ise fotokopisi. ( Noter onayı gerekmemektedir, sadece fotokopi yeterlidir.)

8. Vatandaşı olduğunuz ülkeden alınıp orada Türkçeye çevrilip konsoloslukta çevirisi onaylatılacak sabıka kaydı.

9. Biyometrik fotograf - 4 adet.

Diğer bazı önemli bilgilendirme ve açıklamalar

Uzun süreli ikamet izninin özellikleri;

- Uzun süreli ikamet izni belirli bir süreye bağlı olmayıp aslında süresiz ikamet izni anlamına gelmektedir. Pasaportunuz bitmiş ve yenilenmiş olsa dahi aynı ikamet izniniz devam etmekte olup yeniden bir başvuru yapmanız gerekmez. Bu durumda sadece yeni pasaportunuzu il göç idaresine bildirmeniz yeterli olacaktır.

- Uzun süreli ikamet izni sahipleri çalışma izni başvurusu yaptıklarında süresiz ve bağımsız çalışma iznine sahip olup istedikleri işyerlerinde istedikleri sürece çalışma hakkına sahip olurlar. Ayrıca bu çalışmaları esnasında tüm aile bireylerini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi Genel Sağlık Sigortasından yararlandırabilirler.

- Uzun süreli ikamet izni sahipleri; Askerlik hakları, Seçme ve seçilme hakkı (Türkiye’de oy kullanabilme), Yurtdışından Türk vatandaşları gibi araç getirebilme ve bazı kanunlardaki özel düzenlemeler hariç, Türk vatandaşları ile aynı statüye sahip olup, Türk vatandaşlarının yaralandığı tüm haklardan yararlanırlar.

Halen elinde geçerli ikamet teskeresi olanların durumu;

- Geçerli pasaportu olan kişilerin geçerli ve devam etmekte olan bir ikamet tezkeresinin olup olmaması önemli değildir. Bu kişiler de devam eden ikamet tezkereleri olsa da uzun süreli ikamet tezkeresine başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler başvurularını www.goc.gov.tr adresindeki e-ikamet linki üzerinden yaparken ‘’‘ ikamet izni geçiş başvurusu yapıyorum’’’ bölümünden yapmak zorundadırlar.

Halen geçerli çalışma izni olanlar;

- Geçerli ve devam eden bir çalışma izni olan kişiler de uzun süreli ikamet tezkeresine başvurabilirler. Bu durumdaki kişilerin şuan kullanmakta oldukları çalışma izni iptal olacak olup uzun süreli ikamet tezkeresi aldıklarında o tezkereye bağlı olarak süresiz ve bağımsız çalışma izni nede sahip olabileceklerdir.

Sağlık sigortası;

- Uzun süreli ikamet tezkeresi başvurularında kişinin yaşı kaç olur ise olsun geçerli bir sağlık sigortası olup olmadığına bakılmayacaktır. Sağlık sigortası şartı uzun süreli ikamet tezkeresi başvurusunda aranmamaktadır.

Parmak izi;

- Bu aşamadan sonra uzun süreli ikamet tezkeresi, kısa süreli ikamet tezkeresi, aile ikamet tezkeresi de dahil olmak üzere tüm başvurularda başvuran kişinin parmak izi örneği alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurulara etkisi;

-Uzun süreli ikamet tezkeresinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurulara olumsuz bir etkisi olmayıp, vatandaşlık başvurusu yapılırken gerçekleştirilen gün sayımına uzun süreli ikamet tezkeresi süreleri de eklenmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 2

BUNLARA DA BAKIN